Hakkımızda

Anadolu'nun benzersiz kültürel zenginliklerini keşfetme, belgeleme, projelendirme ve tanıtma hedefiyle çalışan bir tasarım ve proje ekibiyiz.

İz bırakacak mimarinin ilk adımının iyi fikir üretmekten geçtiğini biliyoruz. Bu yaklaşımla, 1996'dan başlayarak edindiğimiz özgün deneyim ve sonuçlandırdığımız projeler, sivil mimarlık geleneğini tanıma ve öğrenme konusunda akademik kaynak değeri taşıyan bir kapasiteye ulaştı. Sadece ruhsatlandırdığımız rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri ile değil, sözü olan çağdaş tasarımlarımız, çevrenin değerlerine uygun dillerde konuşan iç mekan ve peyzaj uygulamalarımız ile mimarlığın olumlayan ve umut veren tarafını temsil etme ve bunu ülkemizin dört bir tarafına taşıma gayretindeyiz. Sahada ürettiğimiz bilgiyi ve deneyimi paylaşmaktan kaçınmayan yaklaşımımız, bizi akademik ölçekte uluslararası boyutlara taşıyan yeni çalışma ortamları ve birlikte çalışmaktan zevk ve gurur duyduğumuz iş ortaklarımız ile buluşturuyor.

Hizmetlerimiz

Fikir Aşaması
Bize gelen her talepte önce ihtiyaçları dinleyip doğru tespitleri yapıyor, ardından mevzuatları/yönetmelikleri de göz önünde bulundurarak ortaya çıkardığımız farklı yaklaşımları, seçenekli bir şekilde iki ve üç boyutlu eskiz çalışmaları ve fotoğraf destekli görsellerle sunuyoruz.

Projelendirme
Projeye dair fikirsel ana kararların alınmasının ardından eskizlerin ölçeklendirip detaylandırılması için çalışmalara başlıyoruz. Çalışmanın çeşidine ve kapsamına bağlı olarak ilgili analizlerin ve durum raporlarının hazırlanmasını da kapsayan bu süreç uygulama projesi olarak son halini alıyor.

İç Mekan ve Peyzaj Tasarımları
Projenin kırsal/kentsel, tarihi, kültürel, coğrafi ve çevresel değerlerine uygun dillerde konuşan iç mekan ve peyzaj tasarımlarımızla proje tasarımını bütünsel bir yaklaşımla ele alıyor ve sonuçlandırıyoruz.