Terzioğlu Evleri

Ürgüp'te 4'ü tescilli toplam 7 adet geleneksel komşu yapının rölövelerle belgelenmesi projesidir.

İşveren: Hasan Terzioğlu 
Konum: Ürgüp
Proje Tarihi: 2008 – 2012