Develioğlu Evi

Kapadokya’da bir tatil evi olarak projelendirilen yapı, 262㎡ taban alanı olan, bitişik 2 geleneksel doku parselinin üzerinde konumlanmıştır. Her ikisi de harap haldeki evlerin moloz yığıntıları altından 2 kat mağara mekan çıkarılmıştır. 2014 yılında restorasyon projesi onaylanan yapı 2015 yılından itibaren kullanılmaktadır. Yamaca yaslı 3 kattan oluşan konutta, harabelerden geriye kalabilmiş olan kayaoyma mekanlar korunmuş, yolun altına denk gelen hacimlerde kapsamlı destekleme müdahaleleri gerçekleştirilmiş, eski yapı izlerinden yararlanılarak, toplamda 450㎡ kapalı alanı olan, 4 yatak odalı bir ev tasarlanmıştır.

İşveren: Osman-Lale Develioğlu
Konum: Uçhisar
Proje Tarihi: 2011